Content:

 
Leder: Øivind Larsen

Før og nå

Michael 2015; 12: 259–62.   

Artiklene i dette nummeret av Michael spenner tematisk over en meget lang tidsperiode. De handler både om før og om nå. Spørsmålet er imidlertid om det alltid er... Les mer »

Audun Dybdahl

Luseproblem og bekjempelse av lus i Norge gjennom tidene

Michael; 2015: 12: 263–83.

Denne artikkelen handler om hvordan folk i Norge har forsøkt å kvitte seg med luseplagen opp gjennom tidene. Tre typer lus lever på mennesket, nemlig hodelus, kroppslus og... Les mer »

Synspunkt:Asbjørn Haugsbø

Kapasitetsproblemer i helsetjenesten – en kronisk tilstand

Michael 2015; 12: 284–95.

Norsk helsetjeneste har de siste 50 årene gjenomgått en fantastisk utvikling. Kvaliteten på tjenestene er god og arbeidsmoralen er høy. De aller fleste får god... Les mer »

Øivind Larsen

Det norske medicinske Selskab høsten 2014 – våren 2015

Michael 2015; 12: 296–305.

Det norske medicinske Selskab har i virksomhetsåret 2014–2015 hatt sju ordinære medlemsmøter pluss tre fellesarrangementer. Tidsskriftet Michael var ved tidspunktet for... Les mer »

Øivind Larsen

Ny giv for samfunnsmedisinsk undervisning?

Michael 2015; 12: 306–10.

Den 20. mai 2015 var lærere i samfunnsmedisin fra de norske universitetene samlet i Trondheim for å diskutere læreboksituasjonen, spesielt for medisinerstudentene, ettersom tiden... Les mer »

Bokanmeldelse: Øivind Larsen

Fin bok om Baselstudenter

Michael 2015; 12: 311–12.

      Les mer »

Bokanmeldelse: Øivind Larsen

Historien om helsetjenesten i USA

Michael 2014; 12: 313–6.

      Les mer »

Kaj Bo Veiersted

Synet på fysisk aktivitet i doktoravhandlingen til Johann Friedrich Struensee: «Om det helseskadelige ved utilpasset kroppsbevegelse»

Michael 2015; 12: 317–28.

Lege Johann Friedrich Struensee (1737–1772) er mest kjent som livlege, geheimestatsminister med vide fullmakter under den danske kong Christian VII, som dronningens elsker, og for sin... Les mer »

Johann Friedrich Struensee

Om det helseskadelige ved utilpasset kroppsbevegelse

Michael 2015;12: 329–59.

Johann Friedrich Struensee (1737 – 1772) forsvarte sin doktoravhandling ved universitetet i Halle i 1757. Her gjengis avhandlingen i professor Trygve Skomedals... Les mer »

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no