i2

Johann Friedrich Struensee

Om det helseskadelige ved utilpasset kroppsbevegelse

Michael 2015;12: 329–59.

Johann Friedrich Struensee (1737 – 1772) forsvarte sin doktoravhandling ved universitetet i Halle i 1757. Her gjengis avhandlingen i professor Trygve Skomedals (1939 – 2013) oversettelse fra 2007. Nærmere om avhandlingen i Veiersted KB. Synet på fysisk aktivitet i doktoravhandlingen til Johann Friedrich Struensee: «Om det helseskadelige ved utilpasset kroppsbevegelse». Michael 2015; 12: xxx-xxx.