Content:

 

Makten i helse- og Omsorgstjenestene

Michael 2015; 12: 147–9.

    Les mer »

Makt og omsorg – til introduksjon

Michael 2015;12:150–2.

Grunnlaget for dette temanummeret er en tverrfaglig seminarrekke de to siste årene (2013–2014) , med makt og omsorg som tema. Seminarrekken springer ut av forskningsgruppen... Les mer »

Professioner og værdier i bevægelse – når målet er det aktive patientskab

Michael 2015;12:153–66.

Velfærdsstatens delvise transformation til konkurrencestat skaber nye vilkår og roller for de sundhedsprofessionelle. Mens velfærdsstaten er indrettet med en række... Les mer »

Frivillighet og tvang i sykehjem – to sider av samme sak?

Michael 2015; 12: 167–79.

Prinsippene tvang og frivillighet kan tilsynelatende fremstå som motsetningsfylte siden frivillighetsprinsippet skal sikre enkeltindividers valg og frihet, mens tvang nødvendigvis vil... Les mer »

Rom, vegger og inskripsjoner i sykehjem: et søkelys på rutiner og makt.

Michael 2015; 12: 180–94.

Sykehjemmets sosiale liv finner sted innenfor arkitektoniske rammer, der arkitektur gir muligheter og begrensninger, og der menneskene som arbeider ved og bebor sykehjemmet også skriver seg... Les mer »

Pårørendeskole – Marte Meo Metode som magtteknologi

Michael 2015; 12: 195–210.

Artiklen bygger på empirisk materiale fra et studie fra 2014 af pårørendes deltagelse i en pårørendeskole indenfor demensomsorgen. På kurset tilbydes Marte... Les mer »

Daglege rutinar i sjukeheim – hinder eller pragmatisk skjema?

Michael 2015;12: 211–22.

Daglege rutinar i sjukeheim er omdiskutert. Er rutinane eit hinder for individet i sjukeheimen, eller kan dei representere eit gode? Artikkelen syner korleis rutinar i sjukeheim er pragmatiske med... Les mer »

Dørmatten og ryddetrangen – tanker om det sedvanliges makt i omsorg på tvers av funksjonsmessige forskjeller

Michael 2015;12: 223–36.

Noen ganger utøves helse- og omsorgstjenester overfor personer som på varige og vesentlige måter, for eksempel kognitivt og kommunikativt, fungerer annerledes enn... Les mer »

Mikroaggresjon og ikke-undertrykkende praksis i demensomsorgen

Michael 2015; 12: 237–51.

Demensomsorg er både hverdagsaktiviteter og ulike typer institusjonelle praksiser. I denne artikkelen diskuteres hvordan sosialteoretiske perspektiver på demensomsorgen kan avdekke... Les mer »

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no