Content:

 
Øivind Larsen

Høyere utdanning – noen tanker

Michael 2016; 13: 7–12

Når man har lest dette temanummeret av Michael, vil man forstå at det for tiden kan være grunn til å være oppmerksom på problemene som faktisk foreligger for... Les mer »

Per Nyborg

University development and co-operation in Norway and Europe

Michael 2016; 13: 13–49.

After the Second World War, higher education became one of the driving forces in a continuing societal and industrial development. University leaders started to meet regularly, to develop common... Les mer »

Jan C. Frich, Ingrid M. Middelthon, Ingrid Os

Revisjonen av medisinstudiet i Oslo – «Oslo 2014»

Michael 2016; 13: 50–60.

Formålet med denne artikkelen er å gjøre rede for begrunnelsene for og innholdet i den reviderte studieplanen for medisinstudiet ved Universitetet i Oslo. Artikkelen bygger... Les mer »

Knut Ørnes

Studentenes manglende stemme i medisinstudiet

Michael 2016; 13: 61–6.

Medisinstudiet er først og fremst et profesjonsstudium der ulike aktører bidrar til å definere legerollen og legeyrket ovenfor studentene. Imidlertid gjør studentenes... Les mer »

Øivind Larsen

Per Nyborg: På tide med en faghøyskole?

Michael 2016; 13: 67–72.

Michael intervjuer Per Nyborg vedrørende forslaget om en ny faghøyskole. Dette er en sak i emning der det er tunge krefter bak. Nyborg drøfter noen av tankene som er kommet fram. Les mer »

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no