Content:

 
Steinar Westin

Velferdsstaten under press – ser vi de langsomme forandringene?

Norge høsten 2014. Regjeringen har nettopp lagt fram sitt første statsbudsjett med anvisninger om i hvilken retning Høyre og Fremskrittspartiet vil ta Norge. Mediene preges av... Les mer »

Merethe Roos

Guds hjelpende hånd – presten som lege mot slutten av 1700-tallet

Denne artikkelen skal se nærmere på hvordan presten i et lokalsamfunn kunne fungere som praktiserende lege og kirurg mot slutten av 1700-tallet. En skal merke seg at legeyrket og... Les mer »

Øivind Larsen

Transisjonsbegrepet og velferdsstaten

Da moderne offentlig statistikk ble innført, var det som om et sceneteppe ble trukket til side. Samfunnet sto fram som et tablå som kunne studeres både på tvers og... Les mer »

Magne Nylenna

Raushet og velferdsstaten

Raushet er et favorittord, først og fremst på grunn av innholdet og assosiasjonene det gir. Dessuten har ordet, akkurat som dugnad, fått en særnorsk betydning. Det kan... Les mer »

Øivind Larsen

Fint om folketrygden

To av seniorene innen norsk trygdemedisin, begge professorer ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo, har her redigert en bok der det tas opp grunnleggende problemer innenfor... Les mer »

Kommentarer

Lobbyvirksomhet i universitetspolitikken – to syn på samme virkelighet

I Michael nr. 3/14 (1) forteller Kaare Norum om mange spennende episoder fra sitt liv som forsker og universitetsrektor. I kapitlet Rektor ved Universitetet i Oslo beskriver han blant annet hvordan... Les mer »

Øivind Larsen

Forskning i stramme tøyler – fem års erfaringer med Helseforskningsloven

Da arbeidet ble satt i gang med å forberede det som ble den norske Helseforskningsloven som ble vedtatt i 2008 og trådte i kraft i 2009, var hensikten å rydde opp i det virvaret... Les mer »

Øivind Larsen

Museum om hva for hvem – Norsk Teknisk Museum 100 år

Den 5. november 2014 var det boklansering i Norsk Teknisk Museums utstillingslokaler på Kjelsås i Oslo. Hundre års virksomhet ble feiret med utgivelse av en jubilumsbok, skrevet... Les mer »

Øivind Larsen

Er du fargeblind?

Mange vil kjenne forfatteren av denne boken, den profilerte øyelege med praksis i Oslo sentrum og tidligere seksjonsoverlege ved Øyeavdelingen på Rikshospitalet, Egill Hansen (f.... Les mer »

Øyvind Næss

Nødvendig og grundig bok om Helsetjenesten

Denne boken fyller definitivt et marked for kunnskap og oversikt om helsetjenesten i Norge. Les mer »

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no