Content:

 
Berit Mørland

Kunnskapssenteret ti år

Michael 2014; 11: 119–120.

  Les mer »

Bakgrunn

Michael 2014; 11: 121–123.

  Les mer »

Fra idé til etablering

Michael 2014; 11: 124–130.

  Les mer »

Fase I: Kunnskapssenteret starter opp

Michael 2014; 11: 131–139.

  Les mer »

Fase IV: Fag og forvaltning

Michael 2014; 11: 167–172.

  Les mer »

En utvikling preget av vekst

Michael 2014; 11: 173–177.

  Les mer »

Hvordan har omverdenen vurdert senteret

Michael 2014; 11: 192–209.

  Les mer »

Oppsummering og diskusjon

Michael 2014; 11: 210–213.

  Les mer »

Status og veien videre

Michael 2014; 11: 214.

  Les mer »

Gro Jamtvedt

Avdeling for kunnskapsoppsummering

Michael 2014; 11: 215.

  Les mer »

Anne Karin Lindahl

Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet

Michael 2014; 11: 216–217.

  Les mer »

Grete Strand

Avdeling for formidling

Michael 2014; 11: 218–219.

  Les mer »

Vedlegg 1 – Bakgrunnsdokumenter

HELTEFs høringsuttalelse til omorganisering av den sentrale sosial- oghelseforvaltning, 2001. Les mer »

Vedlegg 1 b)

Brev til SHD fra representanter for Folkehelsa, HELTEF og SMM, 2001 Les mer »

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no