Content:

 
Stein A. Evensen, Jacob B. Natvig, Øivind Larsen

Cochleaimplantasjon – hvorfor et teknisk mirakel møtte kulturell motstand

Michael 2015; 12: 7–12.

Da muligheten til å skape lyd for døve via elektriske signaler til det indre øre ble en realitet mot slutten av 1980-årene, ble det skapt en teknologisk optimisme i... Les mer »

Stein A. Evensen, Jacob B. Natvig, Øivind Larsen (red.)

Cochleaimplantasjon (CI): revolusjon og utfordring for døves identitet, kultur og språk

Michael 2015; 12: 13–140.

Her følger en utskrift av lydopptakene fra et aktørseminar om hvordan den nye medisinske teknologien med å operere inn cochleaimplantater hos hørselshemmede ble mottatt i... Les mer »

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no