Content:

 
Leder: Øivind Larsen

Bredde og dybde

Michael 2015; 12: 367–8.

  Les mer »

Merethe Roos

Universitetsreformator, opplysningsmann og politisk rebell – Johann Friedrich Struensee, offentligheten og forslaget til reform av det medisinske fakultet i København 1771

Michael 2015;12: 369–83.

Denne artikkelen tematiserer de såkalte trykkefrihetsskriftene som kom ut under Johann Friedrich Struensees regjeringsperiode i Danmark-Norge (1770–1772), særlig basert på... Les mer »

Gunnar Ridderström

Arkitekten og byplanleggeren Sverre Pedersen – hans rolle og betydning for en helsefremmende by- og stedsutvikling

Michael 2015; 12: 391–403.

Sverre Pedersen var utdannet arkitekt og byplanlegger i Norge og Tyskland. Han var en av våre mest betydningsfulle byplanleggere fra begynnelsen av forrige århundre og fram til... Les mer »

Stein A. Evensen

Praktiseringen av medisin på faraoenes tid

Michael 2015; 12: 404–15.

Fragmenter av hva egyptere ble tilbudt av medisinsk behandling i de 30 dynastiene forut for år 343 f.Kr. er emnet for denne artikkelen. Kildematerialet er meget sparsomt. Færre enn 10... Les mer »

Eirik Joakim Tranvåg, Elizabeth Nygaard og Ole Frithjof Norheim

Hvordan påvirker prioriteringsvilkårene rettighetstildelingen i Helsedirektoratets prioriteringsveiledere?

Michael 2015; 12: 416–27.

Sammendrag Les mer »

Bokanmeldelse av Øivind Larsen

Bredt og dypt om helse

Michael 2015;12: 428–30.

Michaels lesere vil ganske sikkert være interessert i det sist utkomne nummeret av arr – Idehistorisk tidsskrift, der helsespørsmål settes inn i et bredt perspektiv... Les mer »

Tone Greve Gedde

Kurs i norsk språk og kommunikasjon for utenlandske leger 1983–2014

Michael 2015; 12: 431–47.

I 2015 er det mer enn tretti år siden Kurs i norsk språk og kommunikasjon for utenlandske leger, opprinnelig kalt Kurs i norsk for utenlandsk medisinsk personell, ble avholdt... Les mer »

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no