Content:

 

Om det helseskadelige ved utilpasset kroppsbevegelse

Michael 2015;12: 329–59.

Johann Friedrich Struensee (1737 – 1772) forsvarte sin doktoravhandling ved universitetet i Halle i 1757. Her gjengis avhandlingen i professor Trygve Skomedals (1939 – 2013) oversettelse fra 2007. Nærmere om avhandlingen i Veiersted KB. Synet på fysisk aktivitet i doktoravhandlingen til Johann Friedrich Struensee: «Om det helseskadelige ved utilpasset kroppsbevegelse». Michael 2015; 12: xxx-xxx.

xxxxx_329_01_b.jpg
xxxxx_330_01_b.jpg
xxxxx_331_01_b.jpg
xxxxx_332_01_b.jpg
xxxxx_333_01_b.jpg
xxxxx_334_01_b.jpg
xxxxx_335_01_b.jpg
xxxxx_336_01_b.jpg
xxxxx_337_01_b.jpg
xxxxx_338_01_b.jpg
xxxxx_339_01_b.jpg
xxxxx_340_01_b.jpg
xxxxx_341_01_b.jpg
xxxxx_342_01_b.jpg
xxxxx_343_01_b.jpg
xxxxx_344_01_b.jpg
xxxxx_345_01_b.jpg
xxxxx_346_01_b.jpg
xxxxx_347_01_b.jpg
xxxxx_348_01_b.jpg
xxxxx_349_01_b.jpg
xxxxx_350_01_b.jpg
xxxxx_351_01_b.jpg
xxxxx_352_01_b.jpg
xxxxx_353_01_b.jpg
xxxxx_354_01_b.jpg
xxxxx_355_01_b.jpg
xxxxx_356_01_b.jpg
xxxxx_357_01_b.jpg
xxxxx_358_01_b.jpg
xxxxx_359_01_b.jpg
publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no